top of page

Trang Chính Sách Hoàn Trả và Bảo Hành

Chính sách Bảo mật (Privacy Policy) 

Giới thiệu

Winawigs cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khi truy cập và sử dụng trang web winawigs.com (sau đây gọi là "Trang web"). Chính sách Bảo mật này ("Chính sách") giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web.

Thu thập Thông tin Cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn:

 • Tạo tài khoản trên Trang web

 • Mua sản phẩm trên Trang web

 • Đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi

 • Liên hệ với chúng tôi qua email hoặc biểu mẫu liên hệ

 • Tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi
   

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên

 • Địa chỉ email

 • Mật khẩu

 • Địa chỉ giao hàng

 • Số điện thoại

 • Phương thức thanh toán

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và quản lý tài khoản của bạn

 • Xử lý đơn hàng và thanh toán của bạn

 • Gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

 • Phản hồi các yêu cầu và câu hỏi của bạn

 • Cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi

 • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ Trang web
   

Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Với sự đồng ý của bạn

 • Để tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ

 • Để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của bên thứ ba

 • Để điều tra hoặc ngăn chặn gian lận hoặc các hành vi sai trái khác
   

Bảo mật Thông tin Cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng an ninh thông tin sẽ không bao giờ bị vi phạm.

Lựa chọn của Bạn

Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Trang web. Bạn cũng có thể hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email.

Sử dụng Cookie

Sử dụng cookies:

 • Trang web sử dụng cookies để thu thập dữ liệu truy cập và cải thiện trải nghiệm người dùng. Cookies là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của người dùng khi truy cập trang web.

Quản lý cookies:

 • Khách hàng có thể quản lý hoặc từ chối cookies thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trên trang web.
   

Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Trang web.

Ngày cập nhật cuối cùng: 17/06/2024
 

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: winawigs@gmai.com

Beige Aesthetic Exclusive Fashion Wear Collection Clothing
bottom of page